90 lat portu w Gdyni

23 września 1922 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął historyczną Ustawę o budowie portu w Gdyni. Tę datę przyjęto jako symboliczny moment początku budowy gdyńskiego portu.

Choć koncepcję budowy pełnomorskiego portu właśnie w Gdyni, sformułował już w 1920 roku, inż.Tadeusz Wenda.

23 kwietnia 1923 r. dokonano poświęcenia i uroczystego otwarcia pierwszej gdyńskiej przystani - Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków, a 13 sierpnia 1923 r. zacumował tutaj pierwszy zagraniczny statek, parowiec "Kentucky" bandery francuskiej.

Istotnym krokiem w rozwoju portu było podpisanie 4 lipca 1924 r. umowy, pomiędzy rządem polskim a konsorcjum Francusko-Polskim w sprawie rozbudowy portu.


A+  A-