"Dar Młodzieży" w ćwiczeniu "Regaty 2013"

W najbliższą sobotę 27 kwietnia, żaglowiec szkolny Akademii Morskiej w Gdyni „Dar Młodzieży” będzie głównym obiektem ćwiczeń, sprawdzających funkcjonowanie systemu walki z zagrożeniami, przed planowanym na sierpień w Szczecinie zlotem żaglowców „The Tall Ships Races”. Do Szczecina żaglowiec zawinął 25 kwietnia.

Sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowego,  efektywności działania służb odpowiedzialnych za likwidację zagrożeń, skuteczność stosowanych procedur , dopracowanie zasad współdziałania służb odpowiedzialnych  za ochronę uczestników imprezy -  to podstawowe cele planowanego ćwiczenia.
„Dar Młodzieży” na czas ćwiczenia wyholowany zostanie na wyznaczony akwen Odry Zachodniej.  Po ogłoszeniu „Alarmu Pożarowego”, służby ratownicze przystąpią do działania. W ćwiczeniu uczestniczyć będzie załoga żaglowca oraz praktykanci.  Także w rolę zagrożonych i poszkodowanych wcielą się  studenci odbywający na „Darze Młodzieży” praktykę morska.


W ćwiczeniu obok żaglowca uczestniczyć będą  m.in.: specjalistyczny statek  pożarniczy „Strażak 24”, katamaran Żeglugi Szczecińskiej „Telimena” jako jednostka ewakuacyjna,  flotylla 5 szybkich łodzi ratowniczych WOPR do ewakuacji poszkodowanych (w tym jedna z płetwonurkami) , ponadto akcję ratowniczą zabezpieczać będą łodzie Policji, Straży Granicznej,  Straży Miejskiej.  
Scenariusz ćwiczenia, obok likwidacji pożaru, przewiduje różne formy ewakuacji  ciężko i lżej poszkodowanych z pokładu żaglowca.  Transport ciężko poszkodowanych na noszach, samodzielna ewakuacja lżej poszkodowanych na łodzie ratownicze, na statek ewakuacyjny, także skoki wyposażonych w kombinezony ratownicze zagrożonych członków załogi bezpośrednio do wody. Przewiduje się również  wykorzystanie środków ratowniczych  „Daru Młodzieży” –  łodzi i tratw ratunkowych. Na nabrzeżu zorganizowane zostaną punkty przyjęcia ewakuowanych, pierwszej pomocy medycznej, także środki transportu do szpitalnych oddziałów ratunkowych.


Ćwiczenie „Regaty 2013” to niezbędny element przygotowań do wielkiej i skomplikowanej imprezy jaką są „The Tall Ships Races”.  Jednym z uczestników sierpniowego zlotu  w Szczecinie będzie także „Dar Młodzieży”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dar Młodzieży” po wypłynięciu 11 marca z Gdyni, odwiedził  dotąd Porto, Dublin i dwukrotnie Antwerpię.  Po polskich żeglarzach i belgijskich uczniach szkoły morskiej z Antwerpii, na pokładzie znajduje się grupa ponad 150 uczniów średnich szkół morskich ze Świnoujścia i Gdańska oraz studentów szczecińskiej Akademii Morskiej.

Żaglowiec 29 kwietnia opuści Szczecin. Kolejne porty to Hamburg i Bremerhaven, gdzie 17 maja nastąpi wymiana praktykantów. W sumie podczas tegorocznej, wyjątkowo długiej kampanii szkoleniowej, przez pokład „Daru Młodzieży” przewinie się ponad 1000 praktykantów w 10 podróżach.  W macierzystej Gdyni żaglowiec pojawi się 24 sierpnia, a zakończy tegoroczny sezon 30 listopada.   
 
 


A+  A-