Kapitan Antoni Ledóchowski - 40 rocznica śmierci

Był nestorem polskiego szkolnictwa morskiego. Jednym z pierwszych wykładowców Szkoły Morskiej w Tczewie a od 1930 r. do wybuchu wojny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Po wojnie organizował szkolnictwo morskie w Szczecinie.

Antoni hr. Halka-Ledóchowski urodził się 13 czerwca 1895 roku na Morawach. Służył na stanowiskach oficerskich we flocie austriackiej, a po odzyskaniu niepodległości, w stopniu kapitana marynarki, w Polskiej Marynarce Wojennej. Przeszedł następnie do służby cywilnej, uzyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej. W Szkole Morskiej w Tczewie, a następnie w Gdyni, wykładał matematykę, dewiację magnetyczną kompasów, astronomię i locję. Po wybuchu II wojny światowej został na krótko aresztowany a następnie osiadł w Krakowie, gdzie pracował jako urzędnik.

Wraz z innym nestorem polskiego szkolnictwa morskiego, kpt. ż.w. Konstantym Maciejewiczem, organizował wydział nawigacyjny, otwartej 1 stycznia 1947 r. Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie.    W 1953 r., ze względu na pochodzenie, zmuszony został do przeniesienia się do pracy w Szczecińskim Urzędzie Morskim. W 1958 r. wrócił do pływania, podejmując pracę w Polskiej Żegludze Morskiej. Pożegnanie z czynną służbą miało miejsce w 1962 r., kiedy to jako kapitan s/s "Poznań" doprowadził statek do Szczecina. Zakończenie rejsy miało wymiar symboliczny, gdyż był to równocześnie ostatni rejs wysłużonego trampa - ostatniego z tzw. "francuzów" - statków kupionych w 1926 r. przez Żeglugę Polską, tworzących zalążek naszej floty handlowej. W 1963 r. kpt. Ledóchowski powrócił jeszcze do pracy w szkolnictwie morskim jako wykładowca astronawigacji w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1965 roku.

Był autorem m.in. pierwszych w niepodległej Polsce podręczników do nawigacji: "Astronomia żeglarska" (1928), "Tablice nawigacyjne" (1933), "Kurs nawigacji" (1942), "Astronawigacja", "Dewiacja kompasu".

Zmarł 22 sierpnia 1972 r. - pochowany został w kwaterze zasłużonych szczecińskiego Cmentarza Centralnego.

Imieniem kpt. Antoniego Ledóchowskiego nazwano planetarium przy Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.

 


A+  A-