Marynarka Wojenna w manewrach "Anakonda-12"

Z niedzieli na poniedziałek (23-24 września) pierwsze okręty biorące udział w ćwiczeniu "Anakonda-12", tworzące tak zwaną Okrętową Grupę Trałową opuściły bazę morską w Gdyni. Zaraz po wyjściu rozpoczęły poszukiwanie min morskich oraz niszczenie zagrody minowej przeciwnika. Następnie z portu wojennego w Świnoujściu wyszło na morze 5 trałowców i 2 okręty transportowo-minowe, a z portu w Gdyni 2 okręty ratownicze, niszczyciel min, okręt hydrograficzny oraz okręt rozpoznania radioelektronicznego. Do sił ćwiczących dołączy jeszcze okręt podwodny.

"Anakonda" to cykliczne, powtarzane co 2 lata, wspólne ćwiczenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. W scenariuszu tegorocznych, głównym zadaniem Marynarki Wojennej jest osłona transportu morskiego i niedopuszczenie do morskiej blokady państwa w obliczu kryzysu i otwartego konfliktu.Scenariusz ćwiczenia „Anakonda 12” przewiduje przećwiczenie procedur reagowania i działania w czasie narastającego kryzysu, który przeradza się w konflikt. Ma on podłoże polityczno-gospodarcze i swoim zasięgiem obejmuje działania zarówno na lądzie, w powietrzu, jak i na morzu.

Dla sił morskich, głównym zadaniem jest niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza, aby nie utracić dostępu do źródeł zaopatrywania w czasie konfliktu. W celu zapewnienia tzw. „panowania na morzu” i utrzymania bezpieczeństwa własnych szlaków komunikacyjnych, okręty i lotnictwo Marynarki Wojennej będą prowadzić operację obronną, polegającą głównie na zabezpieczeniu transportu morskiego, wytyczaniu bezpiecznych torów wodnych, rozpoznaniu i niedopuszczeniu do podejścia sił przeciwnika do własnego brzegu. Będą prowadziły osłonę morskich szlaków komunikacyjnych m.in. przed atakami z powietrza, przed atakami okrętów podwodnych, oraz będą prowadzić działania przeciwminowe i ratownicze. Jednostki brzegowe Marynarki Wojennej będą natomiast osłaniać strategiczną infrastrukturę na lądzie (m.in. porty handlowe i wojenne), prowadzić działania inżynieryjne, przeciwchemiczne i logistyczne. 

Marynarka Wojenna RP kieruje do ćwiczenia „Anakonda-12” łącznie 17 okrętów, 2 pomocnicze jednostki pływające, 9 maszyn lotnictwa morskiego oraz pododdziały specjalistycznych jednostek brzegowych. Sprawdzony zostanie system dowodzenia, systemy łączności i procedury koordynacji działań z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP.

 Ćwiczenia potrwają do 27 września.

Niszczyciele min w morzu ORP "Czajka" ORP "Śniardwy" ORP "Hydrograf" ORP "Kraków"

A+  A-