Nowy Szef Sztabu Marynarki Wojennej

W poniedziałek, 1 października, na pokładzie ORP „Błyskawica” odbędzie się uroczystość przekazania obowiązków zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej – szefa Sztabu MW. Stanowisko to obejmie wiceadmirał Ryszard DEMCZUK – dotychczasowy szef szkolenia MW. Służbę na tym stanowisku zakończy natomiast wiceadmirał Jerzy PATZ, który pełnił obowiązki zastępcy dowódcy MW – szefa Sztabu MW od 15 sierpnia 2010 roku.

Uroczystość odbędzie się w honorowej asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej na pokładzie niszczyciela ORP „Błyskawica”, zacumowanego przy Skwerze Kościuszki w Gdyni. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 09:00 od złożenia meldunku dowódcy Marynarki Wojennej admirałowi floty Tomaszowi Mathea. Głównym punktem uroczystości będzie odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz podpisanie protokołu zdania i objęcia obowiązków zastępcy dowódcy MW – szefa Sztabu MW.
 ____________________________________
    
     Wiceadmirał Ryszard Demczuk urodził się 3 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego (1990), międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), kurs „Liderzy XXI wieku” w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (2001).

Po ukończeniu studiów w WSMW, od 1985 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych. W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakietowym ORP „Oksywie”, a w latach 1995-1997 okrętem rakietowym ORP „Grom”. Następnie zajmował stanowiska w 3 Flotylli Okrętów i w Sztabie Marynarki Wojennej.
 
W 2002 roku powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych i w tym samym roku objął nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2007 roku został dowódcą Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 roku zdał obowiązki dowódcy COM i został skierowany na studia polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

W dniu 1 grudnia 2009 r. objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP. Od listopada 2010 roku do sierpnia 2011 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strategicznym dowództwie ISAF w Kabulu.   
    
 


A+  A-