Odnaleźć "Orła" !

Czy jest szansa na wyjaśnienie najbardziej tajemniczego epizodu w historii Polskiej Marynarki Wojennej, jakim jest zaginięcie ORP „Orzeł” podczas II wojny światowej ? Hubert Jando przez lata penetrował archiwa polskie i zagraniczne. Współorganizował ekspedycję poszukiwawczą wraku. Wyniki swych badań i plany dalszych poszukiwań przedstawi w ramach projektu Legenda Morska Gdyni – czwartek 15 listopada godz. 17.00, Klub MW Riwiera ul. Zawiszy Czarnego 1.

23 maja 1940 ORP "Orzeł" wyszedł w kolejny patrol, na Morze Północne. Niewiele jednak jest informacji, dotyczących działalności polskiego okrętu podwodnego w czasie tego rejsu. Skierowany w rejon na zachód od wylotu Skagerraku, prawdopodobnie 25 maja znalazł się w wyznaczonym sektorze . O dalszych losach okrętu nic nie wiadomo.

W dniu 1 czerwca o godzinie 15.06 radiostacja bazy nadała rozkaz przejścia okrętu po zachodzie słońca do sąsiedniego sektora.

2 czerwca o godzinie 10.02 nadany został rozkaz, w którym "Orzeł" miał przydzielony od 4 czerwca nowy rejon patrolowania. Było to blisko wylotu Skagerraku na Morze Północne, w prostej linii o 120 mil morskich na południe od portu norweskiego Egersund i 70 mil na zachód od wybrzeża duńskiego, na wysokości Aalborg.

Następnego dnia o godzinie 16.03 nadano z bazy Rosyth następny rozkaz dla "Orła" polecający 6 czerwca o godzinie 22.00 zakończyć patrol i obrać kurs powrotny do bazy. Termin przyjścia do Rosyth wyznaczono na dzień 8 czerwca rano. Okręt nie pojawił się jednak w wyznaczonym czasie, ani też nie nadał sygnału wyjaśniającego powstałe opóźnienie. W tym dniu, w południe, nadany został z Rosyth jeszcze jeden rozkaz, z zapytaniem o aktualną pozycję "Orła". Rozkaz ten pozostał jednak, jak i wszystkie poprzednie, bez odpowiedzi.

Ostatecznie 11 czerwca, po trzech dniach od planowanego powrotu Polska Marynarka Wojenna w Wielkiej Brytanii oficjalnie potwierdziła stratę okrętu poprzez podanie komunikatu o następującej treści:

Z powodu braku jakichkolwiek wiadomości i niepowrócenia z patrolu w określonym terminie – okręt podwodny Rzeczypospolitej Polskiej Orzeł uważać należy za stracony.
— kontradmirał Jerzy Świrski, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej

 Hubert Jando
•Płetwonurek, historyk, pracownik Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Syn komandora MW Stanisława Jando. Pasjonat marynistyki, w szczególności okrętów podwodnych z II Wojny Światowej.

Doktorant historii, na podstawie żmudnych badań i sledzenia śladów losów "Orła" we wszelkich możliwych źródłach, literaturze przedmiotu, archiwach, z Archiwum Admiralicji Brytyjskiej włącznie, napisał rozprawę doktorską, którą niebawem będzie bronił. Człowiek o tajemnicy "Orła" mający najbogatszą wiedzę, i wciąż czyniący starania, by zakończyć powodzeniem operację poszukiwania wraku słynnego okrętu.

"Odnaleźć Orła !" - Dyskusyjny Klub Morski, w ramach projektu Legenda Morska Gdyni – czwartek, 15 listopada godz. 17.00,  Klub MW Riwiera ul. Zawiszy Czarnego 1.


A+  A-