Powrót ORP "Iskra"

ORP „Iskra” wejdzie do gdyńskiego portu wojennego w poniedziałek, 3 września, o godzinie 10:00, po trzech miesiącach pobytu w morzu. Na pokładzie żaglowca szkoliły się dwie grupy podchorążych. W pierwszej fazie rejsu słuchacze II roku Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii MW odbywali praktykę nawigacyjno-€“astronomiczna, a w drugiej słuchacze I roku AMW przechodzili praktykę marynarską. ORP „Iskra” wziął także udział w regatach „THE TALL SHIPS’ RACES 2012".

Trasa rejsu przebiegała przez Morze Bałtyckie, Morze Północne i Morze Śródziemne. Żaglowiec przebył łącznie blisko 8 tysięcy mil morskich.  
 
Żaglowiec ORP „Iskra” wyszedł z gdyńskiego portu wojennego  4 czerwca. W pierwszym etapie rejsu praktykę nawigacyjno-astronomiczną odbywało 25 słuchaczy II roku WNiUO AMW. Mieli również okazję zapoznania się z portami: Szczecin, Portsmouth, Funchal, Barcelona, Saint Malo i Brest. Szkolenie prowadzono w całodobowym systemie wacht morskich.
 
Drugi etap obejmował praktykę marynarską. Uczestniczyło w nim 32 słuchaczy I roku AMW. Odwiedzili oni porty: Brest, La Coruna, Dublin.  Przeszli praktyczne szkolenie morskie. Zapoznali się z warunkami nawigacyjno-hydrograficznymi i hydrologiczno-meteorologicznymi na akwenach objętych trasą rejsu. Podchorążowie doskonalili swoje umiejętności w pełnieniu wacht morskich, obsłudze urządzeń, sprzętu i takielunku okrętu podczas długotrwałego pływania.  
 
 
 


A+  A-