To nie jest ORP "Orzeł" !

Tajemnica ORP "Orzeł" pozostaje niewyjaśniona! Ekspedycja ORP „Lech” zakończyła prace weryfikacyjne na Morzu Północnym. Wstępna analiza materiałów zebranych podczas prac na pozycji wykazała, że badany wrak okrętu podwodnego nie jest poszukiwanym polskim ORP „Orzeł”. Polska Marynarka Wojenna nie poprzestanie w wysiłkach zmierzających do odnalezienia legendarnego okrętu.

Okręt ratowniczy ORP Lech rozpoczął prace weryfikacyjne 6 czerwca. Użyto
 sonarów holowanych oraz opuszczanych, następnie do wody opuszczono pojazdy podwodne ROV, Seaeye Falcon i ROV SeaBotix. Na końcu do wody zeszli nurkowie Marynarki Wojennej. Dotychczasowe badania tego obiektu wskazywały na jego zbliżone charakterystyki do zaginionego okrętu podwodnego ORP „ORZEŁ”. Wrak jest między innymi opleciony sieciami rybackimi.
 
Zaginięcie ORP „Orzeł” w 1940 roku, wciąż owiane jest tajemnicą - nie jest znana pozycja spoczywania wraku. Poszukiwania prowadziły zarówno okręty Marynarki Wojennej jak i ekspedycje cywilne. Każdorazowo, gdy przez Morze Północne przechodziły okręty Marynarki Wojennej, prowadziły one poszukiwania ORP „Orzeł”, wykluczając kolejne akweny, na których mógłby spoczywać okręt. Marynarka Wojenna współpracowała w tym zakresie z flotami Wielkiej Brytanii i Holandii.
 
Na początku 2012 roku wyznaczono kolejne akweny, jako prawdopodobne miejsca zaginięcia ORP „Orzeł”. Pod koniec 2012 roku specjaliści Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP poddali ekspertyzie bazy danych wraków opracowywanej i sukcesywnie rozszerzanej przez Biuro Hydrograficzne Wielkiej Brytanii. W efekcie tych prac hydrografowie polskiej Marynarki Wojennej wyselekcjonowali jeden obiekt, którego charakterystyki sonarowe są zbliżone do ORP „Orzeł”.
 
Na podstawie tych analiz i badań, polski okręt – niszczyciel min ORP „Czajka”, wracając z misji przeciwminowej NATO na Atlantyku do Polski (przełom kwietnia/maja br.), przeprowadził wstępne oględziny obiektu przy wykorzystaniu pojazdu podwodnego. Wrak spoczywa na głębokości około 70 metrów. Materiał zgromadzony przez ORP „Czajka”, został poddany analizie przez specjalistów Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Nie dało to jednoznacznej odpowiedzi, czy wykryty obiekt jest wrakiem polskiego okrętu podwodnego. Dowódca Marynarki Wojennej podjął wobec tego decyzję o przeprowadzeniu dalszych oględzin wraku.

Dziś wiadomo, że wrak "Orła" - grób ponad 60 marynarzy - to wciąż obiekt okryty tajemnicą, budzący emocje, czekający na odkrycie i symboliczne zakończenie bojowej misji polskiego okrętu.


A+  A-