Uroczysta promocja oficerska

W sobotę, 8 września, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”, o godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 41 absolwentów i absolwentek Akademii Marynarki Wojennej. Pierwszym, który otrzyma oficerskie szlify oraz tradycyjny kordzik, będzie prymus rocznika, bosman podchorąży Maciej Rulko. Tegoroczna promocja odbywa się w roku 90-lecia morskiego szkolnictwa wojskowego.

W gronie nowych podporuczników marynarki 27 (w tym 7 kobiet) studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 14 (w tym 4 kobiety) na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Promocja oficerska jest dla nich zwieńczeniem pięcioletnich studiów wojskowych.

Pierwszym promowanym będzie bosm. pchor. Macie Rulko, który ze średnią 4,80 został prymusem uczelni. Drugą lokatę zajął bosm. pchor.  Wojciech Kuryło ze średnią 4,77, który nieznacznie wyprzedził bosm. pchor. Justynę Kasjaniuk -€“ średnia 4,76. Warto zaznaczyć, iż średnia wyliczana jest nie tylko z ocen otrzymywanych za naukę. Student wojskowy otrzymuje oceny z egzaminu oficerskiego, od przełożonych i od środowiska, czyli swoich kolegów i koleżanek,oceniana jest także jego aktywność społeczna.
 Po promocji trzech najlepszych studentów otrzyma wyróżnienia. Prymusowi zostanie wręczona nagroda Prezydenta RP -€“ Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej. Natomiast absolwenci z II i III lokatą otrzymają nagrody rzeczowe, odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej i od Dowódcy Marynarki Wojennej. W uroczystości udział wezmą: Kompania Reprezentacyjna MW RP, Orkiestra Reprezentacyjna MW RP oraz kompania honorowa AMW w ubiorach historycznych. Całość zakończy defilada wszystkich pododdziałów, wraz z absolwentami już jako podporucznikami marynarki wojennej.
 
 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej -€“ nawigatorów, mechaników, dowódców, specjalistów wszystkich sfer sztuki wojenno-morskiej. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku nawigacja oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn. Od 1996 roku uczelnia kształci również studentów cywilnych, którzy mają do wyboru 11 kierunków studiów.


A+  A-