Kazimierz Małkowski nie żyje.

Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci gdyńskiego pejzażu. Człowiek wielkiej wiedzy o Gdyni - mieście swego urodzenia i życia. Znakomity gawędziarz, przewodnik, badacz i popularyzator gdyńskiej historii. Urodził się w 1933 r. Studia inżynierskie z zakresu ichtiologii ukończył w 1956 r. na Wydziale Rybackim w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Pracował początkowo w zakładach i instytucjach związanych z rybołówstwem. W późniejszych latach ukończył studia ekonomiczne na Akademii Rolniczej w Szczecinie i andragogikę na Uniwersytecie Warszawskim.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kazimierza Małkowskiego.
Gdynianina z urodzenia i z wyboru
Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni", laureata australijskiej nagrody „Polcul Foundation"; zakochanego w naszym Mieście - jego historii i legendzie;
podczas II wojny światowej łącznika w Tajnym Hufcu Harcerzy.
Autora przewodników, bedekerów i artykułów
przybliżających piękno Gdyni, Kaszub i Pomorza,
współorganizatora Służby Ratownictwa Morskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, prezesa Koła Starych Gdynian i współzałożyciela Towarzystwa Miłośników Gdyni

 Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Przewodniczący Rady Miasta                                            Prezydent Gdyni
Stanisław Szwabski                                                          Wojciech Szczurek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pogrzeb Kazimierza Małkowskiego - środa, 26 września 2012 r. O godz. 11.00 rozpocznie się msza św. w kościele NMP przy ul. Świętojańskiej. Pogrzeb o godz. 12.30 na Cmentarzu Witomińskim.

 


A+  A-