95 LAT POLSKICH BADAŃ RYBACKICH

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni zwołano w czwartek, 16 czerwca, z okazji obchodów 95-lecia Morskich Badań Rybackich w Polsce oraz Jubileuszu Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego 1921-2016. Uroczystość swoim honorowym patronatem objął Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

W latach 1921 - 2016 zawiera się cała praktycznie historia polskich badań rybackich. Pierwszą placówką była stacja w Helu. W późniejszym okresie centrum badań rybackich przeniosło się do Gdyni. Budowany na Molo Południowym okazały gmach ukończono dopiero w latach powojennych.

MIR to wielopokoleniowa już kadra naukowców - badaczy morza. Prowadzili rozpoznanie zasobów morza na całym świecie - na północy, wodach tropikalnych, wokół Antarktydy. Szczególną uwagę zawsze poświęcano Bałtykowi, któy dzisiaj jest podstawowym akwenem naukowej aktywności. 

Na uroczystości administrację rządową reprezentował wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk, samorząd miejski - wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. Wśród gości znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki z kraju i zagranicy. Wręczono odznaczenia zasłużonym pracownikom. Prof. dr. hab. Tomasz Linkowski, wieloletni były dyrektor MIR-PIB, za wybitne osiągnięcia naukowe oraz podnoszenie prestiżu Instytutu otrzymał medal im. Profesora Kazimierza Demela.

Wiceprezydent Katarzyna-Gruszecka Spychała, na ręce dyrektora Morskiego Instytutu Rybackiego, przekazała Medal 25-lecia Samorządu Gdyni. Odczytała także list gratulacyjny w imieniu prezydenta Wojciecha Szczurka: "Jest mi niezwykle miło złożyć na Pana ręce podziękowania oraz wyrazy szacunku dla wszystkich pracowników najstarszej placówki badań morza w Polsce. Z uznaniem patrzę na Państwa osiągnięcia. Mają one swój udział w uzasadnionym postrzeganiu Pomorza jako dynamicznie rozwijającego się regionu".


A+  A-