Edukacja na "Horyzoncie"

Udział w ogólnopolskim projekcie Instytutu Geofizyki PAN "Eduscience", to jeszcze jedna funkcja wypełniana przez statek szkoleniowo-badawczy Akademii Morskiej w Gdyni "Horyzont II". Na statku, ok.30-osobowe grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, przechodzą praktyczne lekcje wychowania morskiego.

Oficerowie "Horyzonta" zapoznają młodych gości z historią statku, jego budową, przeznaczeniem, specyfiką morskiej służby. Elementem tych swoistych lekcji jest zwiedzanie podstawowych statkowych wnętrz: maszynowni, pomieszczeń załogowych, kabiny i mostka nawigacyjnego, ale także szpitalika czy kuchni. Uczniowie zyskują podstawową wiedzę z tajników morskiej nawigacji. A dzięki multimedialnej prezentacji przygotowanej przez statkowych opiekunów, odbywają także wirtualny rejs, podczas którego poznają geografię i historię mijanych lądów i mórz, epizody z historii żeglugi i biało-czerwonej bandery. Prosty test na "wilczka morskiego" sumuje ten dzień.

Wcześniej uczniowie odwiedzają "Dar Pomorza", "Błyskawicę" i ośrodek żeglarski Akademii Morskiej. Po noclegu na statku, grupy ruszają na Hel, gdzie trafiają pod opiekę pracowników Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego.


Tegorocznej jesieni, w sumie 250 uczniów, przejdzie ten przyspieszony kurs morskiego wychowania. "Horyzont II" gościł grupy z bardzo różnych ośrodków, uczestniczących w projekcie "Eduscience". Byli uczniowie z Kutna, Mielca, Wrzosowej, Radzynia Chełmińskiego, Przyszowej, Człuchowa, Gryfina, Śleszowic, Szydłowa, Poświętnego i Warszawy.


"Kochamy ten statek !" zakrzyknęli uczniowie klasy V b Szkoły Podstawowej nr 3 z Gryfina, po zakwaterowaniu w prawdziwej kabinie, na prawdziwym statku. Podobne emocje zwykle towarzyszą tym wizytom. Wywożą z nich nowe spojrzenie i porcję rzetelnej wiedzy o morzu, jego problemach i fascynacjach. Dla niektórych mogą to być wskazania dla przyszłych życiowych wyborów.


A+  A-