Konkurs fotograficzny Legenda Morska w Obiektywie 2021

Miasto Gdynia oraz Agencja Rozwoju Gdyni, zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Legenda Morska w Obiektywie 2021

Fani fotografii morskiej i marynistycznej z Gdyni, Trójmiasta oraz całej Polski!

Miasto Gdynia oraz Agencja Rozwoju Gdyni, zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym Legenda Morska w Obiektywie 2021

Regulamin konkursu znajduje się na stronie (pod linkiem):

https://arg.gdynia.pl/do_pobrania.html

 Zasady Konkursu

1.     Celem Konkursu jest promocja walorów edukacyjnych i turystycznych flagowego projektu miejskiego - Legenda Morska Gdyni, w tym wydarzeń np. spacerów, tradycji i ceremoniałów, tras szlaku miejskiego, atrakcji na szlaku, a także aktualnej oferty rekreacji morskiej, w tym turystyki wodnej. Ważna jest zarówno kompozycja fotografii, moment zdjęcia, jak i pomysł oraz zgodność z tematem.

2.     Organizator powołuje jury Konkursu („Jury"), którego zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

3.     Pełny skład jury konkursowego zostanie ogłoszony tydzień przed terminem wysyłania prac konkursowych.

4.     Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5.     Konkurs ma charakter otwarty.

Do Konkursu można nadsyłać prace w następujących kategoriach:

A.     PNM - Praca na Morzu - kadry obrazujące pracę związaną z morzem, w tym ludzi i pracę związaną z szeroko pojętą gospodarką morską (np. stocznie, szkutnictwo, rybołówstwo, okrętownictwo, praca na statkach, badania morskie, żegluga morska, prace podwodne, prace na plaformach morskich)

B.     DM - Detal Marynistyczny -  kadry, fotografie, które odkrywają i eksponują w niezwykły sposób morskie artefakty, w tym m.in. elementy marynistyczne dekoracji budynków, fasad, statków i okrętów.

C.      WKM - Wakacje Morskie Gdyni - wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem, w tej kategorii można nadsyłać także zdjęcia związane z rekreacją oraz letnią edukacją morską.

D.     ILM – Inspiracje Legendą Morską – współczesne kadry legendarnych miejsc, atrakcji,  ludzi, ceremoniałów oraz wydarzeń morskich związanych z Gdynią i jej morskim dziedzictwem oraz potencjałem. Kadry w sposób zaskakujący, twórczy prezentujące morskie oblicze miasta.

E.      PM - Panoramy Morskie - panoramy morskie oraz miejsko-morskie, miejsko-portowe.

ŻM – Żywioł Morski -  mini reportaż – w duchu morskich opowieści – w tym, np. kadry „spod żagla”, z regat, wypraw morskich, jak i fotografie uwieczniające najciekawsze meteorologiczne zjawiska związane z żywiołem morskim, obrazujące jego nieobliczalność w czasie np. sztormu, szkwału, nocnej burzy

 

Forma składania prac:

a.      Prace na konkurs można składać osobiście wraz "kartą konkursową" od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-16 w biurze projektów Organizatora:

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.,

pl Grunwaldzki 2/0.01, 81-372 Gdynia.

Na żądanie składający otrzyma pokwitowanie złożenia prac. 

a.     Prace konkursowe można przesyłać także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu transferu danych wetransfer.com (bezpłatny transfer do 2 GB) na adres e-mail: konkurs@arg.gdynia.pl. W takim przypadku, należy dołączyć do prac zeskanowaną; wypełnioną i podpisaną; "Kartę Zgłoszenia do Konkursu".

Osobą do kontaktu w sprawie potwierdzenia prawidłowego przesłania prac przez uczestnika jest sekretarz konkursu Piotr Wasylik (Piotr.wasylik@arg.gdynia.pl) lub osoba wskazana w jego zastępstwie.

b.     Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 17 września 2021 r. o godzinie 16:00

 

 

Nagrody

  1. Jury przyzna następujące nagrody:

- I nagroda - bez względu na kategorie: nagroda 1 000,- PLN (tysiąc złotych netto)

- II nagroda: 500 zł netto oraz zestaw książek o tematyce morskiej lub fotograficznej

- III nagroda: Vochery o wartości 300 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, album fotograficzny, pamiątki morskie

Ponadto nagrody za wyróżnienia - najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie książek lub zestawu biletów do atrakcji.

Organizator konkursu opłaci od nagrody laureata konkursu, podatek dochodowy.

2.   Organizator może rozszerzyć pulę nagród i przyznać wyróżnienia pozaregulaminowe.

3.   Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora, w ilustrowanym magazynie Kurier Morski oraz wezmą udział w pokonkursowej wystawie fotograficznej, której termin i miejsce zostanie podane po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

 


A+  A-