Legenda Morska Gdyni - Spotkanie PARTNERÓW projektu

Zapraszamy - 29 października, godz. 11:00, Gdynia InfoBox (I piętro), ul. Świętojańska 30 - spotkanie Partnerów flagowego projektu kulturowo-turystycznego miasta - Szlaku Legenda Morska Gdyni. Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-koncepcyjny. Jednym z tematów będzie omówienie głównych działań zrealizowanych w ostatnich miesiącach w ramach projektu,

poznanie opinii, wniosków - oceny Partnerów, w tym zasadności ich kontynuowania w roku przyszłym. Druga część spotkania skupi się na dyskusji, pracy warsztatowej, w tym poznaniu potrzeb Partnerów, a także przedstawieniu wstępnych, nowych propozycji na rok 2014 oraz dyskusja nad określeniem katalogu wiodących ofert i propozycji Szlaku - tzw. "Księga Ofert Morskich Gdyni".
    Wnioski i koncepcje wypracowane w trakcie spotkania, zostaną przekazane do organizatora projektu gminy Miasta Gdyni, w tym wykorzystane do określenia planu działań na w 2014 r. związanych z projektem Legenda Morska Gdyni. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gdyni, wyróżnienie oferty miasta na tle innych ośrodków nadmorskich, a także skuteczna promocja oferty wydarzeń oraz propozycji związanych tematycznie z produktem turystycznym Legenda Morska Gdyni.  
Zakładany program spotkania (11:00-12:45)*:
11:00 - przywitanie oraz przedstawienie uczestników spotkania
11:05 - prezentacja dotycząca przeprowadzonych działań, (w tym koncepcji wydawniczej, edycyjnej i dystrybucyjnej "Kuriera Morskiego", kampanii w Radiu Gdańsk, Spacerów Morskich, nowych wzorów pamiątek)
11:30 - pytania, dyskusja - wnioski  
12:00 - cześć koncepcyjno-warsztatowa   - nowe możliwości i wyzwania w ramach projektu Legenda Morska  Gdyni, zebranie różnych propozycji, ocena propozycji przedstawionych przez lidera projektu, w tym propozycje konkretnych OFERT Morskich oraz Pakietów MORSKICH jako flagowych produktów na Szlaku Legendy Morskiej Gdyni
ok. 12:45 - podsumowanie i zakończenie spotkania
*Uczestnicy spotkania otrzymają od organizatorów skróconą prezentację działań 2013 r., dostęp do aktualnego materiału fotograficznego oraz wstępne propozycje do katalogu ofert 2013/2014 r.
 
zespół projektowy Legenda Morska Gdyni


A+  A-