LMG na Grabówku, w Akademii Morskiej

5.10.2013. - w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, główną siedzibę Akademii Morskiej, odwiedzili uczestnicy spaceru organizowanego w ramach miejskiego projektu edukacyjno - turystycznego Legenda Morska Gdyni.

Kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Trójmiasta (ale byli także goście z Torunia) zapoznała się z historią i architekturą obiektów przy ulicy Morskiej, historią polskiej edukacji morskiej, współczesnością gdyńskiej uczelni. W ramach spaceru pokazano gościom wnętrza Akademii - m.in. Warsztaty, zbiory Sali Tradycji, Salę Senatu, Aule im. kapitana Tadeusza Meissnera i inżyniera Kazimierza Bielskiego, kaplicę uczelnianą. Rolę przewodników wypełnili pracownicy Działu Armatorskiego i Sali Tradycji. Oprócz kompleksu budynków Akademii Morskiej, podczas spaceru uczestnicy poznali historię górnego Grabówka, obiektów tam się znajdujących, ze szczególnym naciskiem na akcenty morskie.
 
Legenda Morska Gdyni to realizowany od ubiegłego roku, miejski projekt edukacyjno - turystyczny, promujący morskie elementy historii i współczesności Gdyni. Wśród działań prowadzonych w ramach  projektu  są m.in.  kwalifikowane  spacery  edukacyjne opisujące znane i mniej znane ślady gdyńskiej morskości.  Wizyta w obiektach niedostępnych na co dzień, to specjalna premia dla uczestników projektu. Latem Legenda Morska Gdyni odwiedzała już gmach Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej, m.in. pomieszczenia symulatorów.   

Zobacz: www.youtube.com/watch


A+  A-