Mikołajowe prezenty dla Akademii Marynarki Wojennej...

...a konkretnie, 6 grudnia uroczyście zostaną przekazane do eksploatacji 2 nowe symulatory. Uczelnia poszerzyła swoją bazę o: Zintegrowany Symulator Dowodzenia i Prowadzenia Działań w Sytuacjach Zagrożeń Militarnych i Pozamilitarnych na Akwenach Morskich, oraz system symulacji trójwymiarowych modeli, morskiego uzbrojenia artyleryjskiego oraz rakietowego.

Gruntownie zmodernizowany został ponadto mostek nawigacyjny, doposażone zostało laboratorium łączności.
 
Zintegrowany Symulator Dowodzenia i Prowadzenia Działań w Sytuacjach Zagrożeń Militarnych i Pozamilitarnych na Akwenach Morskich przeznaczony jest do szkolenia kadry sił zbrojnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Symulator oprócz funkcji szkoleniowej będzie umożliwiał również prowadzenie badań m.in. w zakresie optymalizacji procesu rejestracji zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń o charakterze kryzysowym, opracowywania prognoz rozwoju sytuacji kryzysowej, a nawet oceny skutków ich oddziaływania na środowisko w wybranych rejonach.
 
Natomiast mostek nawigacyjny wyposażony został w całkowicie nowy sprzęt oraz najnowsze, dostępne na rynku oprogramowanie. Oprócz modernizacji mostka głównego, zostały zwiększone możliwości stanowisk indywidualnych. Wśród nowych możliwości można wyróżnić między innymi: zaopatrywanie jednostek na morzu, manewrowanie w zespołach okrętowych i nowe funkcje w zakresie poszukiwania i ratownictwa.
Całość wykonana została w ramach „Planu modernizacji technicznej SZ RP na lata 2013-2014”.

Zdjęcia Krzysztof Miłosz
 


A+  A-