NOWE WŁADZE AKADEMII MORSKIEJ

Zwiększenie rangi uczelni, zmiany w strukturze zatrudnienia, wzrost liczby studentów na wyższych latach studiów, partnerskie zarządzanie oraz zacieśnienie współpracy z armatorami i przedsiębiorcami lądowymi – tak ustawia priorytety działania nowy rektor, Akademii Morskiej w Gdyni profesor Janusz Zarębski, specjalista w dziedzinie elektroniki, związany z uczelnią od ponad 30 lat. W planach starania o utworzenie Uniwersytetu Morskiego.

Jak podkreśla prof. Zarębski: Uniwersytet to przede wszystkim wyższe wymagania formalne, głównie w zakresie liczby kierunków, na których uczelnia przyznaje uprawnienia doktorskie. Aktualnie mamy pięć takich kierunków, z czego dwa na Wydziale Elektrycznym i po jednym na każdym z pozostałych trzech wydziałów. Ostatnio Wydział Nawigacyjny złożył wniosek o przyznanie kolejnego uprawnienia na prowadzenie studiów doktoranckich i jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to w zasadzie spełnimy warunki wystarczające do dokonania przekształcenia. Morze to w dalszym ciągu bardzo ważny obszar naszej badawczej i dydaktycznej aktywności. Jednak zatrudnienie w zawodach marynarskich znajduje ok. 40% naszych absolwentów, stąd starania o uniwersytecki charakter uczelni są ze wszech miar uzasadnione.
Rektor Zalewski podkreśla, że ważnym kierunkiem działań będzie zacieśnienie współpracy zarówno z armatorami, jak i przedsiębiorstwami lądowymi. Chodzi o szczególny nacisk na działania zmierzające do zapewnienia studentom atrakcyjnych zawodowo praktyk, dzięki którym będą mieli szansę na podniesienie kwalifikacji i poznanie firm zaawansowanych organizacyjnie i technicznie. To wydatnie zwiększy ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy. W tym kierunku idzie m.in. zawarta niedawno umowa ze światowym potentatem, prestiżową firmą Rolls-Royce.

Nowe władze Akademii Morskiej w Gdyni, na kadencję 2016-2020, objęły funkcję 1 września b.r. Prorektorami zostali: ds. nauki dr hab.inż Ireneusz Czarnowski, ds. szkolenia dr hab. Mieczysław Czechowski, ds. morskich dr hab.inż, kpt.ż.w. Henryk Śniegocki.


A+  A-