Osaka 83 - spotkanie po 30 latach na "Darze Młodzieży"

26 października – w 30 rocznicę pierwszego wielkiego rejsu, podróży do Japonii – spotkają się na pokładzie żaglowca ówcześni studenci - uczestnicy tamtej wyprawy. To była dla nich wielka przygoda – w maju zdali maturę, w czerwcu egzaminy do Wyższej Szkoły Morskiej, w lipcu zaokrętowali na „Dar Młodzieży” i na 7 miesięcy pożegnali się z krajem.

Śladami Conrada, przez 7 mórz, 3 oceany pożeglowali na Daleki Wschód. Porty Orientu, spotkanie ze światem, ale także cały semestr nauki, kolokwia, egzaminy na pokładzie żaglowca.    
To była pierwsza podróż "Daru Młodzieży" poza Europę. Japończycy zaprosili polski żaglowiec na zlot organizowany z okazji 400-lecia zamku w Osace.


Rejs rozpoczął się 22 lipca 1983 r. Podczas 217 dni, żaglowiec przepłynął 28 065 Mm, zawijając na trasie do następujących portów: Lizbona, Port Said, Djibouti, Colombo, Singapur, Osaka, Yokohama, Nachodka, Szanghaj, Manilia, Penang, Colombo, Malaga, Rotterdam.
Wejście do Osaki było bardzo efektowne - na ostatnim odcinku postawiono wszystkie żagle i fregata majestatycznie wpłynęła do wewnętrznego portu, witana owacyjnie przez zgromadzone na nabrzeżu tłumy . Przez 12 dni pobytu, przewinęło się przez pokład ponad 200 000 gości.


Komendantem był kpt.ż.w. Tadeusz Olechnowicz, I oficerem, dzisiejszy prorektor ds. morskich Akademii Morskiej w Gdyni  kpt. ż.w. Henryk Śniegocki, a w rejsie uczestniczyło 119 studentów I roku Wydziału Nawigacyjnego i 3 studentów IV roku Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, oraz 3 studentów IV roku Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej ze Szczecina.
"Dar Młodzieży" podczas tej podróży po raz pierwszy przekroczył równik, co uhonorowano 16.12.1983 r. tradycyjnym chrztem równikowym. Do Gdyni fregata wróciła 23 lutego 1984 r.


Więcej informacji, oraz fotografie z prywatnych archiwów (3 z nich reprodukujemy poniżej), znaleźć można: https://www.facebook.com/DarMlodziezyOsaka83   


A+  A-