Początki rozwoju turystyki morskiej w Gdyni - statki "Jadwiga" i "Wanda"

Przedsiębiorstwo Żegluga Polska, rozwijając w okresie międzywojennym turystykę morską, zamówiło w Wielkiej Brytanii dwa pasażerskie statki żeglugi przybrzeżnej.   Obie jednostki weszły do eksploatacji pod nazwami „Jadwiga” i „Wanda”. Były to imiona córek Marszałka Piłsudskiego.

W ostatnim tegorocznym numerze "Kuriera Morskiego" opublikowany został artykuł poświęcony historii dwóch statków z okresu międzywojnia, których zakup i wdrożenie do żeglugi, przyczyniło się do szybkiego wzrostu popularności turystyki morskiej w Gdyni.  

O historii Jadwigi i Wandy

Przedsiębiorstwo Żegluga Polska, rozwijając w okresie międzywojennym turystykę morską, zamówiło w Wielkiej Brytanii dwa pasażerskie statki żeglugi przybrzeżnej. 

Obie jednostki weszły do eksploatacji pod nazwami „Jadwiga” i „Wanda”. Były to imiona córek Marszałka Piłsudskiego.

Prezentowane zdjęcie wykonane zostało w 1930 roku, kiedy to świętując dziesięciolecie Polski na morzu, marszałek Piłsudski przybył na Wybrzeże i w towarzystwie ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego odbył krótki rejs na pokładzie "Jadwigi".

Więcej o historii obu statków przeczytacie w najnowszym - 4 numerze "Kuriera Morskiego".

Jadwiga

Wanda


A+  A-