Port Gdynia kupuje i inwestuje

Zarząd Morskiego Portu Gdynia kupił od Stoczni Marynarki Wojennej Nabrzeże Gościnne. W najbliższych latach jego część zostanie wyburzona, dzięki czemu do gdyńskiego portu będą mogły wchodzić statki o długości do 384 m.

27 stycznia podpisano umowę opiewającą na 12,7 mln zł netto, na mocy której  Zarząd Morskiego Portu Gdynia przejmie ponad 240 metrów  nabrzeża Gościnnego. Jego wyburzenie wraz z przeniesieniem doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej w inne miejsce, otworzy drogę do rozbudowania obrotnicy, która obecnie pozwala na obracanie statków o maksymalnej długości 300 metrów.   
Dzięki wyburzeniu nabrzeża, średnica obrotnicy wzrośnie do 480 metrów, co umożliwi obsługę statków o długości 384 metrów i ładowności około 12 tysięcy TEU. Szacunkowy koszt robót budowlanych i czerpalnych, wraz z kosztem nabycia nabrzeża, wynosi ok. 110 mln zł. Inwestycja ta stanowi część przedsięwzięcia obejmującego również pogłębienie akwenów portowych do 16 metrów (obecnie 13,5 metrów).  
Transakcja sprzedaży nabrzeża Gościnnego i przeniesienia lokalizacji doku pływającego nie ograniczy zdolności produkcyjnych Stoczni Marynarki Wojennej. Zmiany te wpisują się bowiem w realizowany przez stocznię proces restrukturyzacji majątkowej firmy.
 Na ponad 210 mln zł opiewają łącznie cztery podpisane w końcówce grudnia 2013 r. umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko inwestycji prowadzonych przez Zarząd Portu.
 Pierwsza na „Przebudowę intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia” w kwocie ponad 39 mln zł. Całkowity koszt realizacji tego projektu to około 96 mln zł. Prace budowlane będą realizowane w latach 2014-2015.  
Kolejna z umów dotyczy dofinansowania w kwocie ponad 72,5 mln zł projektu „Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia”. Całkowity koszt realizacji tego projektu to ok. 112,5 mln zł.  
Dwie umowy dotyczą inwestycji nabrzeżowych, w tym o dofinansowanie w kwocie 48,7 mln zł „Przebudowy Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia” oraz umowa o dofinansowanie w kwocie nieco ponad 50 mln zł  „Zagospodarowania rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia”. To jeden z najpoważniejszych – pod względem finansowym – projekt inwestycyjny ZMPG S.A. Koszt całkowity projektu, którego realizacja rozciąga się na lata 2013-2015, wynosi ponad 101 mln złotych. Resztę kosztów inwestycji – podobnie jak w przypadku pozostałych, wymienionych tu projektów – pokryje ZMPG S.A. ze środków własnych. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2013 roku i potrwają do połowy 2015 roku.  
Lata 2003-2012 to ponad 666 mln zł nakładów, na  lata 2013-2015 planowane wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 626 mln zł .  
 


A+  A-