POWRÓT "RYBACKICH" TABLIC

Tablice, upamiętniające absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego, którzy zginęli na morzu, eksponowane były w latach 1958 - 1968 w hallu głównym budynku Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego, dzisiaj Wydziału Nawigacyjnego AMG. Po utworzeniu, z połączenia PSRM i PSM, Wyższej Szkoły Morskiej, tablice na długie lata zniknęły w magazynach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Pomysł odnalezienia tablic narodził się podczas Święta Szkoły 8 grudnia 2014 roku. Obecni na uroczystości kapitanowie i oficerowie rybołówstwa dalekomorskiego,  w rozmowach o czasach minionej służby, wspominali kolegów którzy odeszli, i poświęcone ich pamięci mosiężne tablice.

Taki sposób upamiętniania kolegów, którzy zginęli na morzu, narodził się wśród absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego na pierwszym Zjeździe Absolwentów, w lutym 1956 roku. Pierwszą tablicę wykonali w warsztatach szkolnych uczniowie Wydziału Mechanicznego. Uroczyste odsłonięcie w hallu głównym odbyło się podczas II Zjazdu Absolwentów w 1958 roku. W następnych latach dodano cztery mniejsze tabliczki z kolejnymi nazwiskami. Tablice pozostawały w tym miejscu do momentu reorganizacji szkolnictwa morskiego i powstania Wyższej Szkoły Morskiej w 1968 roku. Ówczesne władze Szkoły zdecydowały o przekazaniu tablic do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Misji zlokalizowania tablic i podjęcia starań o wydobycie ich z muzealnych magazynów podjął się, w imieniu grupy kolegów, st. oficer mechanik okrętowy Witold Tarasiewicz, absolwent Szkoły Rybołówstwa Morskiego z 1960 roku. Pragnęli by znalazły godne miejsce w kaplicy Św. Piotra w Gdyni przy ul. Portowej. Zyskali przychylność o. Edwarda Pracza - duszpasterza ludzi morza.

Witold Tarasiewicz zwrócił się zatem do prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, Rektora Akademii Morskiej - uczelni bedącej spadkobierczynią tradycji Szkół Rybołówstwa. Sprawa ruszyła z miejsca i po z górą półrocznym oczekiwaniu pozytywna decyzja umożliwiła przejęcie  przez Akademię Morską z Narodowego Muzeum Morskiego kompletu "rybackich" tablic. 

Kolejnym krokiem będzie formalne i ceremonialne przekazanie tablic do kaplicy Św. Piotra - swoistego panteonu tych, którzy nie powrócili z morza.      

Tablice upamiętniają 12 uczniów/absolwentów Szkół Rybołówstwa Morskiego - od uczniów po kapitanów - wszyscy zginęli na morzu w latach 1952 - 1961.


A+  A-