Pożegnanie "Metalowca" i "Rolnika"

We wtorek, 3 grudnia o godzinie 11:00, w Porcie Wojennym w Gdyni odbędzie się ceremonia ostatniego opuszczenia bandery na dwóch okrętach rakietowych Marynarki Wojennej - ORP „Metalowiec” i ORP „Rolnik”. To formalność sankcjonująca rzeczywisty stan tych okrętów - oba od dłuższego już czasu nie wychodziły z bazy.

W trakcie swojej służby okręty przebyły w sumie około 100 tysięcy mil morskich, wystrzeliły ponad 60 rakiet przeciwokrętowych. Wielokrotnie uczestniczyły w największych międzynarodowych manewrach na Bałtyku „Baltops”, a z elitarnymi Siłami Odpowiedzi NATO współpracował w serii ćwiczeń Passex.

Napędzane czterema turbinami gazowymi o łącznej mocy 32 tysięcy koni mechanicznych, były jednymi z najszybszych jednostek akwenu Morza Bałtyckiego - osiągały prędkość 43 węzłów (około 80 km/h). Ich uzbrojenie stanowiły cztery wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych naprowadzanych na cel radiolokacyjnie i na podczerwień oraz czteroprowadnicowa wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych. Uzbrojenie artyleryjskie: armata średniego kalibru AK-176M oraz dwie armaty sześciolufowe małego kalibru AK-630M.

Okręty rakietowe projektu 1241RE (w nomenklaturze NATO nazywane typem "Tarantul") przeznaczone są do działań na ograniczonych akwenach morskich, tzn. na morzach zamkniętych i półzamkniętych oraz w strefie przybrzeżnej mórz otwartych.  
Łącznie na świecie wcielono do służby około 30 jednostek tej klasy.

Pierwszy okręt rakietowy projektu 1241 RE przybył do Gdyni pod radziecką banderą w dniu 5 grudnia 1983 roku. W dniu 28 grudnia 1983 roku, po raz pierwszy na drzewcu wciągnięto uroczyście biało-czerwoną banderę. Jednostce nadano nazwę ORP „GÓRNIK” i numer taktyczny 434, Kolejny okręt z tej serii, ORP „HUTNIK”, o numerze burtowym 435, wszedł do linii w następnym roku. Na trzecim okręcie pr. 1241 RE, ORP „METALOWIEC” o numerze burtowym 436, podniesiono biało-czerwoną banderę w 1988 roku, zaś na czwartym, ostatnim w serii ORP „ROLNIK” (437) na początku 1989 roku.

31 maja 2005 roku miało miejsce ostatnie opuszczenie biało-czerwonych bander na dwóch najstarszych okrętach projektu 1241 RE: na ORP „GÓRNIK” i na ORP „HUTNIK”. Obecnie żegnamy drugą parę "Tarantul". Ostatnim dowódcą ORP „Metalowiec” jest kmdr ppor. Krzysztof Grunert, a ORP „Rolnik” kpt. mar. Mariusz Oller.

Więcej: www.mw.mil.pl/index.php=

Zdjęcia: Marynarka Wojenna RP


A+  A-