„Rejs dla Serca” z Akademią Morską

„Dar Młodzieży” – żaglowiec szkoleniowy Akademii Morskiej w Gdyni żegnany przez setki mieszkańców i turystów wypłynął w wyjątkowy „Rejs dla Serca” – podróż o głębokim humanistycznym przesłaniu. Rejs jest swoistym podziękowaniem Holandii za największy w historii powojennej Polski program pomocy polskim dzieciom z chorobami serca.

Obok załogi i studentów odbywających praktykę marynarską, na pokładzie znalazła się grupa ponad 90 polskich kardiologów udających się na Europejski Kongres Kardiologiczny do Amsterdamu. To przedsięwzięcie zorganizowano pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP,  we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Organizacją rejsu  ze strony Akademii Morskiej w Gdyni kierował prorektor ds. morskich dr inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. nadzw. AM.   
 
W latach 1983-1990 w Uniwersyteckim Szpitalu im. Królowej Wilhelminy w Utrechcie, w ramach akcji POOLSE HARTPATIENTJES NAAR NEDERLAND zoperowano bezpłatnie ponad 420 polskich dzieci z trudnymi, złożonymi wrodzonymi wadami serca. Program ten, zainicjowany i realizowany przez wielu polskich  i holenderskich entuzjastów, realizowany był w Holandii ze środków pochodzących  z ogólnonarodowej społecznej zbiórki.
 
Odbywający się w stolicy Holandii Kongres  uznano za  doskonałą okazją, aby w taki bardzo symboliczny sposób podziękować społeczeństwu holenderskiemu za jego wielki, bezinteresowny dar serca.
Piękna słoneczna pogoda stanowiła znakomitą oprawę uroczystości. Już przed  godz. 16.00 wokół miejsca postoju żaglowca gromadzili się ludzie zainteresowani  przygotowaniami do wypłynięcia.  Z pokładu „Daru Młodzieży”  o  idei Projektu mówili  jego inicjatorzy, profesorowie Marian Zembala i Witold Rużyłło, Marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz, Wiceminister  Spraw Zagranicznych Beata Stelmach, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Janina Stępińska. O roli i udziale Akademii Morskiej w Gdyni w tej zaszczytnej misji mówił jej rektor, prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz.

W Amsterdamie, 31 sierpnia, na pokładzie żaglowca odbyło się uroczyste spotkanie uczestników rejsu  z holenderskimi  lekarzami zaangażowanymi w pomoc polskim dzieciom.  Z rąk ambasadora RP w Hadze pana Jana Borkowskiego, polskimi odznaczeniami uhonorowano profesorów Jana W. Stoopa i Francois Hitchcocka oraz dr Marianne Karelse -Nijsen .  Wyróżniono także Organizacę Terre Des Hommes Netherland za kompleksową  pomoc w rozwoju kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. 

W trakcie postoju „Daru Młodzieży”  w Amsterdamie na pokładzie odbędą się koncerty, pokazana zostanie  wystawa dokumentującą rezultaty POLEN Project, a statek udostępniony będzie do zwiedzania. 


Żaglowiec opuścił Amsterdam 4 września, po zmianie załogi szkolnej – dla odbycia praktyki morskiej zamustrowali studenci Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni.
 
 


A+  A-