Sen zimowy „Horyzonta II”

Statek szkoleniowo-badawczy „Horyzont II” zakończył 8 miesięczny sezon morski 2013. Tegoroczne rejsy rozpoczął 17 lutego, praktyką radarową dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. W sumie podczas 9 cykli podróży, przeszkolono 412 praktykantów, w tym 204 studentów Akademii Morskiej w Gdyni, oraz 108 uczniów średnich szkół morskich ze Szczecina i Gdańska.

Statek odbył dwie  miesięczne podróże na Spitsbergen z zaopatrzeniem dla polskiej stacji polarnej w Hornsundzie.  Były to już w historii statku podróże arktyczne nr 31 i 32, podczas których dokonano także wymiany ekipy naukowców zimujących w Arktyce. W podróżach tych, w ramach praktyk programowych,   uczestniczyło w sumie 40 studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.  
W zakończonej 18 września b.r. drugiej podróży polarnej,  „Horyzont II”  wziął udział w pionierskim, międzynarodowym projekcie badawczym - penetrował słabo poznane rejony północno-wschodniego Spitsbergenu. Po wyładowaniu zaopatrzenia na polskiej stacji w Hornsundzie, statek  zaokrętował w  stolicy wyspy Longyearbyen grupę naukowców z 9 państw, biorących udział w naukowych warsztatach terenowych.
Ostatnią praktykę w sezonie, zakończyła właśnie na „Horyzoncie II” grupa 40 studentów Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. W okresie zimowej przerwy, statek poddawany jest pracom remontowo-konserwacyjnym, przygotowującym do przyszłego sezonu.
     „Horyzont II” – statek-szkoleniowo badawczy Akademii Morskiej w Gdyni, to nowoczesne pływające laboratorium dydaktyczne.  Zbudowany w 2000 roku, na kadłubie nieukończonego wyprawowego żaglowca polarnego „Polarex”. Jednostka wyposażona jest w różnorodne systemy nowoczesnej nawigacji. Pozwala doskonalić wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne w praktyce oficerów - nawigatorów, mechaników i elektryków – służących na statkach floty handlowej. Statek przystosowany jest także do prowadzenia specjalistycznych morskich prac badawczych, regularnie odbywa rejsy w rejony polarne.  
 


A+  A-