WIECZNA WACHTA KAPITANA DRAPELLI

Był jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci kapitańskiej społeczności. Charakterystyczny półuśmiech i uważne spojrzenie zmrużonych oczu zwiastowały człowieka o dystansie do świata i wielobarwnym, bogatym życiorysie. Andrzej Drapella, kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz, wychowawca kadr morskich, smakosz życia, obywatel świata.

Urodził się 18 czerwca 1929 roku w Katowicach. Był synem generała Juliusza Drapelli, weterana wojny bolszewickiej 1920, dowódcy 27 Dywizji Piechoty w kampanii wrześniowej, uczestnika bitwy nad Bzurą, kawalera Virtuti Militari.

Andrzej w 1944 roku  wstąpił do AK - pseudonim „Radwan”. Po wojnie zamieszkał z matką w Opolu. Już wówczas morze i żagle zawładnęły wyobraźnią młodego człowieka. Przerwał szkolną naukę, złożył papiery do Państwowej Szkoły Morskiej i w 1946 roku zameldował się w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, na obowiązkowe kursy pracy morskiej.  Po pomyślnym przejściu egzaminów, kandydacki rejs na „Darze Pomorza”, a po powrocie trafił do Szczecina, dokąd przeniesiono z Gdyni Wydział Nawigacyjny PSM-ki - dyrektorem był tam legendarny Konstanty Maciejewicz.

W marcu 1950 roku przyjęty został w charakterze instruktora na „Dar Pomorza”, a referencji udzielił mu m.in. komendant żaglowca kpt.ż.w. Stefan Gorazdowski.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia Szkoły podjął pracę we flocie – jako starszy marynarz zamustrował na „Batorego”, później jako asystent i III oficer na „Marchlewskiego”.

Większą część zawodowego życia przepracował na statkach PLO oraz Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego „Chipolbrok”. W 1964 roku zyskał dyplom kapitana żeglugi wielkiej.

Od 1975 roku dysponował także patentem jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Równolegle bowiem z pracą we flocie handlowej, poświęcał się żeglowaniu. W latach 1974-1977 dowodził żaglowcem „Mazurka”, a od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r., jako przedstawiciel ministra żeglugi, brał udział w pierwszym rejsie Szkoły pod Żaglami na „Pogorii”.

W latach 1987/1988 kpt.ż.w. Andrzej Drapella poprowadził statek szkolno-towarowy „Antoni Garnuszewski” w ramach XII Wyprawy Antarktycznej PAN. Dostarczyli na polską stację zaopatrzenie, dokonali wymiany ekip polarnych. W 1990 roku odszedł z PLO na emeryturę.

Przez kolejne lata poświęcał się wychowaniu morskiemu. Dowodził m.in. harcerskim szkunerem „Zawisza Czarny”,  „Fryderykiem Chopinem”, a ostatnim żaglowcem Andrzeja Drapelli był „Kapitan Borchardt”, który poprowadził w 2013 roku na Morze Śródziemne. Wcześniej dowodził jeszcze „Oceanią” (2004 r.) w arktycznej wyprawie na Spitsbergen.

Kapitan Andrzej Drapella był członkiem wielu stowarzyszeń morskich, m.in. prezydentem The Sail Training Association Poland (STAP), także ławnikiem Izby Morskiej w Gdyni.

Na wieczną wachtę odszedł jeden z pionierów powojennej żeglugi, pasjonat żagli. Jak mówił autorom Słownika Polskiego Żeglarstwa PoZŻ  - na statkach handlowych pracował, żeglarstwu oddał serce.

Kapitan Andrzej Drapella zmarł w niedzielę 16 lipca 2017 roku. Spoczywaj w pokoju Kapitanie.


A+  A-