Wieczór Morskich Mistrzów - Opowieści z morza... i nie tylko

29 sierpnia, godz. 17.30, I Święto Hal Targowych - Spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, w wyjątkowej, unikatowej scenerii, podczas wyjątkowego, pierwszego Święta Hal Targowych w Gdyni ! Kapitan GABRIEL OLESZEK - człowiek morza (28 lat kapitaństwa) o duszy i talentach artysty - pisarz, malarz.... O wielkim świecie oglądanym z pokładów statków różnych bander i wielkim świecie marynistycznych fascynacji.

Zapraszamy wszystkich ciekawych świata, nietuzinkowych życiorysów, o duszach wrażliwych i wyobraźni szerokiej jak morze. 

Kapitan żeglugi wielkiej  Gabriel  Oleszek, wprawdzie urodzony w Wałbrzychu, jednak od dzieciństwa związany z Pomorzem i morzem.  Absolwent Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni  (1968) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (1976). Przeszedł wszystkie szczeble morskiej kariery, w tym 28 lat na stanowisku kapitana. Podczas przerw w pływaniu pracował w służbie Głównego Nawigatora  Polskich Liniach Oceanicznych  oraz jako pełnomocnik dyrektora Polskiego Rejestru Statków. Był  ławnikiem Izby Morskiej, członkiem międzynarodowej grupy roboczej do spraw Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Ochrony Środowiska Morskiego w Oslo, a także członkiem Komitetu Jakości Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych w Nowym Jorku i przedstawicielem PRS w tym komitecie. Ma w dorobku szereg publikacji fachowych w prasie specjalistycznej oraz artykułów i opowiadań w prasie popularnej. 

Morze to jednak nie tylko zawód i profesjonalna pasja kapitana Oleszka, ale także artystyczna fascynacja. Marynistyka to bowiem dziedzina szerokiej aktywności Kapitana - członka Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów  "Mare Nostrum”. Pisarstwo to jego pierwsza artystyczna pasja. Po debiutanckiej powieści sensacyjnej „SOS Bright Star” napisał kolejnych 30 książek marynistycznych lub marynistycznych z wątkiem sensacyjnym.  Pozycją wyjątkową w tym dorobku są „Kosynierzy z Daru Pomorza” – swoista kronika, portret rocznika nawigatorów studiujących w PSM-ce w latach 1965-1968. Od kilku lat kapitan Oleszek zajął się też poważniej malarstwem. Wśród  stu kilkudziesięciu obrazów dominuje oczywiście morze. Jest zafascynowany marynistyką Mariana Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka Baranowskiego. Podczas licznych spotkań autorskich kapitan Oleszek w fascynujący sposób opowiada o morzu, służbie na nim, ludziach, statkach i  swoich artystycznych morskich inspiracjach.   


A+  A-