„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…”

- tymi słowami 25 podchorążych I roku Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni złożyło w piątek, 21 września, uroczystą przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się po raz pierwszy w historii na rynku w Pucku. Kandydaci na oficerów przysięgali na sztandar uczelni w obecności rodziców i zaproszonych gości. Przysięgę złożyło 25 studentów wojskowych, w tym 3 kobiety.

Przysięga oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej i początek drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Rozpoczną studia na Wydziałach Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Mechaniczno-Elektrycznym. Czworo z nich wyróżniono przysięgą na sztandar. Są to mar. pchor. Mateusz Włoszczyk, mar. pchor. Filip Krupski, mar. pchor. Marcin Kowerda i mar. pchor. Ewelina Roman. Uzyskali najwyższe oceny w czasie szkolenia podstawowego.


Uroczysta przysięga wojskowa jest aktem ślubowania i jednocześnie zobowiązaniem żołnierza wobec narodu. Podchorążowie zanim dotarli do tego momentu, musieli przebyć podstawowe szkolenie wojskowe oraz rejs kandydacki, który odbył się na fregacie rakietowej ORP „Gen. T. Kościuszko”. W trakcie szkolenia uczyli się regulaminów, musztry, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym. W trakcie praktyki na morzu przyszli studenci wojskowi zapoznali się z Regulaminem Służby Okrętowej (RSO), pełnili wachty morskie na stanowiskach marynarskich oraz poznali podstawy obsługi urządzeń okrętowych. Rejsy kandydackie organizowane są co roku w ramach szkolenia przygotowawczego do studiów w Akademii Marynarki Wojennej. Przyszli podchorążowie kończą w ten sposób tzw. "unitarny" okres szkolenia.

Miejsce tegorocznej przysięgi nie zostało wybrane przypadkowo. Puck to miejsce mocno zapisane w morskiej historii Rzeczypospolitej. To tutaj doszło do pamiętnych zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920 r. Skromny port w Pucku, pełnił także przez pierwsze lata niepodległości funkcję bazy Marynarki Wojennej. Tutaj stacjonował do 1939 r. Morski Dywizjon Lotniczy MW.


A+  A-