"Jessica" dla Muzeum Emigracji

Za niespełna dwa lata w budynku Dworca Morskiego w Gdyni powstanie Muzeum Emigracji. Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Umowa o udzielenie pożyczki ze środków europejskich w ramach inicjatywy JESSICA podpisana zostanie w piątek, 14 września, o godz. 10 w gmachu Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni.

Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w kraju, które ukaże historię emigracji z ziem polskich. To również jedna z zaledwie kilku tego typu placówek na świecie, w której opowieść ta może wybrzmieć w miejscu faktycznie związanym z tematem, w niezwykłym budynku Dworca Morskiego, przez lata służącym obsłudze ruchu emigracyjnego. Z tym miejscem związana jest także frapująca historia polskich transatlantyków.

 Przystosowanie tego zabytkowego obiektu do nowych funkcji związane jest z wykonaniem kompleksowych prac budowlano-remontowych, konserwatorskich i adaptacyjnych. Projekt zakłada również zakup wyposażenia (m.in. mebli i urządzeń, sprzętu sieciowego i komputerowego, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego) i instalacji systemu monitoringu.

 Projekt pn. „Utworzenie Muzeum Emigracji w obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni” jest pierwszym projektem samorządowym na Pomorzu, realizowanym w ramach inicjatywy Jessica. Ogromne znaczenie projektu dla społeczeństwa zostało docenione przez Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez przyznanie maksymalnej wysokości wskaźnika społecznego  (80%), co oznacza niezwykle korzystne warunki udzielonego wsparcia.

 

Muzeum Emigracji, powstające pod znamiennym adresem Gdynia, ul. Polska 1,  łączyć będzie funkcje: wystawiennicze, artystyczne, popularyzatorskie, naukowe oraz edukacyjne. Poprzez profil programowy wystaw stałych i zmiennych, kino studyjne oraz działania o charakterze teatralnym, instytucja pełnić będzie rolę centrum działań kulturalnych, łączącego sztukę i naukę. Instytucja jest obecnie w organizacji i otworzy swoją przestrzeń wystawienniczą na przełomie 2014 i 2015 roku.

 

 

 


A+  A-