Legenda budowy portu i miasta

"Przyszedłem do przekonania, że jedynym i najlepszym miejscem do budowy portu jest dolina między tzw. Kępą Oksywską i Kamienną Górą. Ponieważ w tej dolinie leży, znana od dawna polskim letnikom nadmorskim wioska Gdynia, więc przyszłemu portowi nadano też nazwę Gdynia" – tyle inż. Tadeusz Wenda, twórca koncepcji budowy gdyńskiego portu. Gdynia to była najbardziej efektowna legenda II Rzeczypospolitej. Fascynacja wielkim wyzwaniem jakim było podjęcie się budowy na piaskach portu i miasta. Z całej Polski przyjeżdżali tutaj ludzie w poszukiwaniu pracy, pieniędzy, przygody.

Gdynię zbudowało praktycznie jedno pokolenie. Amerykańskie tempo, najnowocześniejsze rozwiązania, śmiałość wizji, realizacja marzeń o zamorskiej ekspansji.

W sierpniu 1923 roku do tymczasowego, drewnianego mola przycumował pierwszy statek pełnomorski – francuski parowiec „Kentucky”. A już w 10 lat później Gdynia przeładowała więcej towarów niż tradycyjny potentat w tym rejonie - port gdański. W przededniu II wojny światowej był to najnowocześniejszy port na Bałtyku, zdolny do obsługi wszystkich typów statków. Baseny o głębokości do 12 m, teren portu to prawie 900 hektarów, 240 km portowych linii kolejowych, dziesiątki magazynów, unikatowych nowoczesnych urządzeń przeładunkowych. W 1933 roku zbudowano reprezentacyjną portową inwestycję - Dworzec Morski. Przejął on obsługę całego ruchu pasażerskiego. Z tego miejsca ruszali w poszukiwaniu nowego życia emigranci z ziem polskich. Tutaj na pokładach eleganckich transatlantyków pojawiali się artyści, przemysłowcy, dyplomaci, odwiedzający stary kraj rodacy zza oceanu. Legendą Gdyni żył cały kraj – była północną metropolią II Rzeczypospolitej. Propagandowym hasłem dokumentującym siły witalne narodu, ale przede wszystkim bardzo ważnym punktem na gospodarczej mapie Polski. Ponad 80 % polskiego eksportu i 65 % importu ekspediowano drogą morską. To było i jest szeroko otwarte polskie okno na świat. Dzisiejsza Gdynia, mimo że zaprojektowana 90 lat temu to wciąż port o znacznych możliwościach rozwoju. Intensywnie modernizowany jest atrakcyjnym partnerem dla żeglugowych potentatów. Na jego terenie chętnie lokują się firmy handlowe, spedycyjne, producenci zainteresowani międzynarodową wymianą towarową.

A+  A-