Legendarne postacie

Gdynia od lat dwudziestych XX wieku stała się wielkim wyzwaniem dla najaktywniejszych, zafascynowanych wielkimi projektami obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej. Skala przedsięwzięcia przerastała wszelkie podejmowanie dotąd działania. Tym samym gdyńską historię tworzyły setki postaci, które dziś pojawiają się na szlaku morskiej legendy. Minister, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski - główny strateg i animator gdyńskiego mitu. Tadeusz Wenda – wizjoner, twórca założeń i budowniczy portu. Admirał Kazimierz Porębski pionier polskiego szkolnictwa morskiego, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej czy legendarny dowódca floty wiceadmirał Józef Unrug. Wybitny żeglugowiec Julian Rummel obok Stanisława Łęgowskiego – zasłużonego w tworzeniu polskiej administracji morskiej. Pionierem badań morza i współtwórcą Morskiego Instytutu Rybackiego był prof. Kazimierz Demel. A legendarni kapitanowie to w tej historii najbarwniejsza, wielokrotnie opisywana grupa, z kronikarzem naszej floty Karolem Olgierdem Borchardtem, bohaterem jego najsłynniejszej książki kpt. Mamertem Stankiewiczem, Konstantym Maciejewiczem zwanym „kapitanem kapitanów”, czy Stanisławem Kosko – wychowankiem Szkoły Morskiej w Tczewie, późniejszym dyrektorem przeniesionej już do Gdyni szkoły. Generał Mariusz Zaruski – żeglarz, kapitan „Zawiszy Czarnego”, twórca oryginalnej koncepcji wychowania morskiego młodzieży, inicjator budowy flotylli szkolnych jachtów. W Gdyni tworzono zręby żeglarstwa morskiego. Stąd wypływał Władysław Wagner – gdyński harcerz, pierwszy Polak, który na 3 kolejnych jachtach opłynął świat w latach 1932 – 1939. W Gdyni budował swój jacht „Opty” Leonid Teliga – który w 30 lat po Wagnerze, jako pierwszy żeglarz pod biało-czerwoną banderą opłynął świat w samotnym rejsie. Niektórzy mają w Gdyni swoje ulice, inni pomniki, wszyscy zapisani są na kartach morskiej legendy Gdyni.

A+  A-