Pozostałe wątki Legendy Morskiej Gdyni

Wątki legendy morskiej obecne są w każdym miejscu i momencie historii Gdyni.

To cała opowieść o polskiej flocie handlowej. Od pierwszych niewielkich trampów zwanych „francuzami”, zakupionych w 1926 roku we Francji właśnie przez Żeglugę Polską po czas wielkiej ekspansji na Polskich Linii Oceanicznych na szlakach żeglugowych całego świata w latach 70. XX wieku. To także wielkie dokonania polskich oceanologów, biologów morza prowadzących badania od północnych wód polarnych po wody Antarktyki koordynowane przez gdyńskie placówki badawcze – Morski Instytut Rybacki, Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, naukowców ze zlokalizowanego w Gdyni oceanologicznego centrum Uniwersytetu Gdańskiego. Gdynia to wreszcie przez dziesięciolecia wielkie centrum przemysłu okrętowego. To tutaj powstawały największe ze zbudowanych w Polsce statków, także jednostki o najwyższym stopniu technicznego zaawansowania, jak chociażby gazowce. Po zapaści okresu transformacji, gdyński ośrodek przemysłu stoczniowego stopniowo odradza się. Z Gdyni wreszcie wyruszały słynne pionierskie rejsy biało-czerwonej bandery. „Dar Pomorza” – pierwszy polski statek w rejsie dookoła świata, później przy przylądku Horn, czy powojenne rejsy wokółziemskie gdyńskich żaglowców – „Daru Młodzieży”, „Iskry”, „Zawiszy Czarnego”. Kolejny wielki, chociaż dzisiaj już praktycznie zakończony rozdział morskiej legendy Gdyni to historia polskiego rybołówstwa. Od łodziowych rybaków kaszubskiej wsi Gdynia, poprzezprzedwojenne próby wychodzenia poza Bałtyk po dynamicznych rozwój lat powojennych. Był czas że dziesiątki polskich trawlerów łowiły na oceanicznych łowiskach północnego Atlantyku, Oceanu Spokojnego, u brzegów Ameryki Południowej i Afryki. Zawłaszczanie łowisk przez państwa nadbrzeżne sprawiło że polskie rybołówstwo dalekomorskie to już dziś historia i burzliwa morska legenda.

Legenda morskiej Gdyni tożsama była praktycznie z morską historią II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej to właśnie gdyńscy pionierzy obejmowali poszerzone morskie gospodarstwo. Legenda Morska Gdyni widoczna jest wszędzie.

A+  A-